Featured Post

9th August 2016 Current Affairs Questions and Answers

9th August 2016 Current Affairs MCQs, Quiz, Questions : Current Affairs for August 2016 ,  Daily Multiple Choice Questions (MCQs) for In...

Indian States and their Folk dances

Indian States and their Folk dances:
1. Andhra Pradesh: Kuchipudi, Ghantamardala, Kolattam, Veedhi-Bhagavatham
2. Arunachal Pradesh : Bardo chham,
3. Assam : Bihu, Oja pali, Bagurumba, Ali ali ligang
4. Bihar : Jata-jatin, Bidesia, Purbi, Faguna
5. Chhatisgarh : Panthi, Raut Nacha
6. Gujarat : Garba, Dandiya Ras, Tippani juriun, Bhaval, Padhar, Rasila
7. Haryana : Swang
8. Himachal Pradesh : Luddi dance, Munzra
9. Jammu and Kashmir : Hikat, Rauf, Chakri
10. Karnataka : Yakshagana, Suggi, Bayalata, Dollu Kunita
11. Kerala : Kathakali, Ottam Thulal, Mohiniattam, Kaikottikalai
12. Madhya Pradesh : Tertali, Charkula, Jawara, Matki dance, Phulpatti dance, Grida dance,
13. Maharashtra : Tamasha, Lavani, Dahi Kala, Lezim
14. Manipur : Manipuri, Maha Rasa, Lai Haroba
15. Mizoram : Chiraw (Bamboo Dance )
16. Odisha : Odissi, Bhaka Wata, Dandante, Gumura Dance
17. Punjab : Bhangra, Gidda, Jhumar, Karthi, Sammi
18. Rajasthan : Ghoomar, Kalbelia, Kayal, Julan Leela, Chamar gindad
19. Tamil Nadu : Bharatanatyam, Devarattam, Kummi, Puliyattam
20. Uttar Pradesh : Kathak, Nautanki, Kajri
21. West Bengal : Chau, Jatra, Kathi
22. Goa : Mando

0 comments:

Post a Comment